जेम्स वॉट्सन क्रोनिन

भौतिकशास्त्रातील नोबेल पारितोषिकविजेता शास्त्रज्ञ.

जेम्स वॉट्सन क्रोनिन हे शास्त्रज्ञ आहेत.

जेम्स वॉट्सन क्रोनिन

जेम्स वॉट्सन क्रोनिन
पूर्ण नावजेम्स वॉट्सन क्रोनिन
कार्यक्षेत्र भौतिकशास्त्र

जीवन संपादन

संशोधन संपादन

पुरस्कार संपादन

बाह्यदुवे संपादन