चोट्टानीक्कार देऊळ

चोट्टानीक्कार देऊळ हे भारताच्या केरळ राज्यातील कोचीन शहरात असलेले एक पर्यटन क्षेत्र आहे.