चैत्र शुद्ध प्रतिपदा

चैत्र शुद्ध प्रतिपदा ही चैत्र महिन्याच्या शुद्ध पक्षातील पहिली तिथी आहे.


या तिथीला साजरे होणारे सण,उत्सव व व्रते

संपादन

दिनविशेष

संपादन