चीनच्या जनतेच्या प्रजासत्ताकाचा ध्वज

चीनच्या जनतेच्या प्रजासत्ताकाचा ध्वज सप्टेंबर २७, १९४९ या दिवशी वापरात आणला गेला.

चीनच्या जनतेचे प्रजासत्ताकचा ध्वज
चीनच्या जनतेचे प्रजासत्ताकचा ध्वज
नाव Wǔ Xīng Hóng Qí (पाच तारे लाल ध्वज)
वापर राष्ट्रीय ध्वज
आकार २:३
स्वीकार सप्टेंबर २७, १९४९