चिता म्हणजे मृतदेह दहनासाठी जीवर ठेवण्यात येतो, ती लाकडाची रास होय. चिता रचण्यासाठी लाकडे, गोवऱ्या व इतर इंधनांचा वापर केला जातो.
सध्याच्या काळात चिता लवकर जाळण्यासाठी रबरी टायर, डिझेल अशा इंधनांचा वापर केला जातो. धर्मशास्त्रानुसार हे निषिद्ध आहे असे मानले जाते.

जळत असलेली चिता
दहन


[ संदर्भ हवा ]