चर्चा:संसद सदस्य

Active discussions

स्थानांतरसंपादन करा

खासदार असा सोपा शब्द वापरणे जास्त उचित ठरेल. वापरकरते शोध घेतेवेळी खासदार ह्या शब्दाचा शोध घेण्याची शक्यता जास्त आहे

"संसद सदस्य" पानाकडे परत चला.