चर्चा:रणगाडा

There are no discussions on this page.

कोणताही लेख लिहीताना तो मूळच्या इंग्रजी पानाबरहुकुम असणे आवश्यक आहे का?

नाही, पण तेथील आराखडा वापरण्यास हरकत नाही.
अभय नातू (चर्चा) ०२:०६, २४ नोव्हेंबर २०१३ (IST)
"रणगाडा" पानाकडे परत चला.