मसूर हे कराड तालुक्यातील गाव आहे माझ्या व स्थानिक गावकऱ्यांच्या माहितीप्रमाणे मसूर हे पिक येथे घेतले जात नाही किबहुना त्याची बाजारपेठ हि नाही आहे. गाव ह्या वर्गीकरण मध्ये मसूर हे कडधान्य कसे काय??

सागर:मराठी सेवक १५:५४, ६ ऑगस्ट २०११ (UTC)

ठीक आहे. --संकल्प द्रविड (चर्चा | योगदान) १५:५८, ६ ऑगस्ट २०११ (UTC)

>> गाव ह्या वर्गीकरण मध्ये मसूर हे कडधान्य कसे काय?? <<
म्हणजे ? तुम्हांला काय म्हणायचे आहे, ते खुलासेवार सांगा.
--संकल्प द्रविड (चर्चा | योगदान) १६:०२, ६ ऑगस्ट २०११ (UTC)


सातारा जिल्ह्यातील तालुके साचा संपादन करा

ह्या मध्ये कराड हा वर्ग आहे आणि त्यामध्ये मसूर हा पर्याय आहे आणि ते गाव नसून डाळ आहे !!

सागर:मराठी सेवक १६:०९, ६ ऑगस्ट २०११ (UTC)

सातारा जिल्ह्यातील तालुके
सातारा तालुका | जावळी तालुका | कोरेगाव तालुका | वाई तालुका | महाबळेश्वर तालुका | खंडाळा तालुका | फलटण तालुका | माण तालुका | खटाव तालुका | कराड तालुका | पाटण तालुका
"मसूर" पानाकडे परत चला.