घाना हॉकी संघ आंतरराष्ट्रीय हॉकी स्पर्धांमध्ये घानाचे नेतृत्व करतो.