इंडिका (ग्रंथ)

(ग्रीक ग्रंथ इंडिका या पानावरून पुनर्निर्देशित)

इंडिका हा मौर्यकालीन भारताविषयी माहिती देणारा मेगॅस्थेनिसने लिहीलेला ग्रंथ आहे.