ग्रंथ हा आधुनिक काळाप्रमाणे कागदावर लिहिलेल्या किंवा छापलेल्या पृष्ठांचा संग्रह होय.

ग्रंथांचे प्रकारसंपादन करा

  1. शिळाग्रंथ
  2. इष्टिकाग्रंथ
  3. बांबूच्या चिरफळ्यांवरील ग्रंथ
  4. पपायरसावरील ग्रंथ
  5. चर्मग्रंथ
  6. कागदावरील ग्रंथ
  7. संगणकावरील ग्रंथ

हेही पहासंपादन करा

संदर्भसंपादन करा