गोविंद राष्ट्रकूट चौथा

(९३०-९३५) हा अमोघवर्ष II चा धाकटा भाऊ होता. चिकमंगळूरच्या कलसा रेकॉर्डमध्ये वर्णन केल्याप्रमाणे तो 930 मध्ये राष्ट्रकूट सम्राट बनला. तो अत्यंत लोकप्रिय नसलेला शासक होता जो परवाचक कृत्ये करत असे. त्याच्या राजवटीत कन्नौजवरील ताबा सुटला होता.