गॉटलॉब फ्रेजी (जर्मन: Friedrich Ludwig Gottlob Frege; ८ नोव्हेंबर १८४८ - २६ जुलै १९२५) हा एक जर्मन गणितज्ञ व तत्त्ववेत्ता होता.

गॉटलॉब फ्रेजी