थोरला गैअस ज्यूलिअस सीझर

(गैअस ज्यूलिअस सीझर द एल्डर या पानावरून पुनर्निर्देशित)

गैअस ज्यूलिअस सीझर द एल्डर हा प्राचीन ज्युलिओ-क्लॉडिअन वंशातील असून रोमन साम्राज्याचा संस्थापक असलेल्या ज्यूलिअस सीझर याचा पिता होता.