गेतुलियो व्हार्गास

(गेतुइलो व्हार्गास या पानावरून पुनर्निर्देशित)
Getulio Vargas (1930).jpg