गावबा हे संत एकनाथांचे शिष्य होते. एकनाथांचा भावार्थ रामायण हा ग्रंथ यानी पूर्ण केला.

बाह्य दुवे संपादन