संत एकनाथ महाराजांची निर्मिती असलेला भावार्थ रामायण हा ग्रंथ मराठी भाषेतील प्रसिद्ध ग्रन्थ आहे.

Eknath 2003 stamp of India.jpg

बाह्य दुवेसंपादन करा