गाय व्हेरोफ्श्टाट हे बेल्जियम देशाचे माजी पंतप्रधान आहेत.

गाय व्हेरोफ्श्टाट