देवालयात देवाच्या मूर्ती असतात तो मुख्य अंतर्भाग म्हणजेच गाभारा होय. शक्यतो प्रत्येक देवळात हा असतो.

भारतीय हिंदू मंदिर स्थापत्य शास्त्रानुसार मुख्य मंदिराच्या देवाच्या मुख्य मूर्ती असण्याच्या अंतर्भागाला 'गाभारा' किंवा'गर्भगृह'असे म्हणतात.