गर्भाशयाचा कर्करोगामध्ये गर्भाशयाला होणारे विविध प्रकारचे कर्करोग समाविष्ट होतात. त्यात मुख्यतः खालील प्रकार आहेत.

गर्भाशयाचा कर्करोग
वर्गीकरण व बाह्यदुवे
आय.सी.डी.-१० C54
आय.सी.डी.- 179