क्वावार (Quaoar symbol (bold).svg) ही क्यूपरच्या पट्ट्यातील एक खगोलिय वस्तू आहे.