क्वावार (चिन्ह: Quaoar symbol (fixed width).svg) ही क्यूपरच्या पट्ट्यातील एक खगोलिय वस्तू आहे.