क्वावार

लघुग्रह
(क्वाओर या पानावरून पुनर्निर्देशित)

क्वावार (चिन्ह: Quaoar symbol (fixed width).svg) ही क्यूपरच्या पट्ट्यातील एक खगोलिय वस्तू आहे.