क्लिंगॉन हे स्टार ट्रेक कथानाकातील एक काल्पनिक प्रजाती आहे. जीन रॉडेनबेरी यांनी १९६० मध्ये स्टार ट्रेक या नावाने, एका काल्पनिक ब्रह्मांडाची रचना केली व स्टार ट्रेक कथानक बनवले.

क्लिंगॉन
Klingon Empire Flag.svg
क्लिंगॉन साम्राज्याचा ध्वज
Klingon2.svg
क्लिंगॉन सन्मानचिन्ह
मूळ ग्रह कोनॉस
सदस्यत्व युनायटेड फेडरेशन ऑफ प्लानेट्स
आकाशगंगेमधील ठिकाण अल्फा क्वाड्रंट
क्लिंगॉन कथानकातील पात्र
क्लिंगॉन कथानकातील स्त्री पात्र(डावीकडे)

हे सुद्धा बघासंपादन करा

  1. स्टार ट्रेक
  2. स्टार ट्रेक कथानकातील प्रजाती

संदर्भसंपादन करा


बाह्य दुवेसंपादन करा

  1. क्लिंगॉन प्रजाती - मेमोरी-आल्फा वेबसाईटवर
  2. क्लिंगॉन प्रजाती - स्टार ट्रेक वेबसाईटवर