कोल्हा

सस्तन प्राण्यांची प्रजाती

कोल्हा हा कॅनिडी कुळातील मांसाहारी वर्गातील सस्तन प्राणी आहे. याच्या बऱ्याच जाती आहेत.

 • खोकड ( Bengal fox; फॉक्स ); (शास्त्रीय नाव: Vulpes bengalensis )
 • (kit fox)(शास्त्रीय नाव:Vulpes macrotis)
 • (Rüppel's fox) (शास्त्रीय नाव:Vulpes rueppellii)
 • दक्षिण अमेरिकन राखाडी कोल्हा ( South American gray fox ) (शास्त्रीय नाव: Lycalopex griseus )
 • (hoary fox)(शास्त्रीय नाव:Lycalopex vetulus)
 • (swift fox)(शास्त्रीय नाव:Vulpes velox)
 • (pampas fox)(शास्त्रीय नाव:Lycalopex gymnocercus)
 • (maned wolf)(शास्त्रीय नाव:Chrysocyon brachyurus)
 • (crab-eating fox)(शास्त्रीय नाव:Cerdocyon thous)
 • (pale fox)(शास्त्रीय नाव:Vulpes pallida)
 • (Arctic fox)(शास्त्रीय नाव:Vulpes lagopus)
 • (Tibetan fox) (शास्त्रीय नाव:Vulpes ferrilata)
 • (Cape fox) (शास्त्रीय नाव:Vulpes chama)
 • (Corsac fox)(शास्त्रीय नाव:Vulpes corsac)
 • (swift fox) (शास्त्रीय नाव:Vulpes velox)
 • (red fox) (शास्त्रीय नाव:Vulpes vulpes)
 • (Blandford's fox) (शास्त्रीय नाव:Vulpes cana)
 • (gray fox) (शास्त्रीय नाव:Urocyon cinereoargenteus)
 • (Darwin's fox) (शास्त्रीय नाव: Lycalopex fulvipes)
 • (island gray fox)(शास्त्रीय नाव: Urocyon littoralis)

पहा : प्राण्यांचे आवाज