कोरोमंडल किनार हा भारतीय उपखंडाचा दक्षिण पूर्व समुद्रकिनारा आहे, जो उत्तरेस उत्कल मैदानांनी व्यापलेला आहे, पूर्वेस बंगालचा उपसागर, दक्षिणेला कावेरी डेल्टा आणि पश्चिमेकडील पूर्वेकडील घाट आहे.