Broom icon.svg
या लेखातील मजकूर मराठी विकिपीडियाच्या विश्वकोशीय लेखनशैलीस अनुसरून नाही. आपण हा लेख तपासून याच्या पुनर्लेखनास मदत करू शकता.

नवीन सदस्यांना मार्गदर्शन
हा साचा अशुद्धलेखन, अविश्वकोशीय मजकूर अथवा मजकुरात अविश्वकोशीय लेखनशैली व विना-संदर्भ लेखन आढळल्यास वापरला जातो. कृपया या संबंधीची चर्चा चर्चापानावर पहावी.


कोरोमंडल किनार हा भारतीय उपखंडाचा दक्षिण पूर्व समुद्रकिनारा आहे, जो उत्तरेस उत्कल मैदानांनी व्यापलेला आहे, पूर्वेस बंगालचा उपसागर, दक्षिणेला कावेरी डेल्टा आणि पश्चिमेकडील पूर्वेकडील घाट आहे.