के-जीवनसत्त्व हे शरिराला लागणारे एक आवश्यक जीवनसत्त्व असून मेदात विरघळणारे आहे; म्हणजे पाण्यात विरघळत नाही.

के-जीवनसत्त्व
Drug class
Vitamin K structures. MK-4 and MK-7 are both subtypes of K2.
Class identifiers
ATC संकेतांक B02BA
Biological target Gamma-glutamyl carboxylase
Clinical data
Drugs.com Medical Encyclopedia
External links
वैद्यकीय विषय मथळा D014812
In Wikidata


कमतरतेचे दुष्परिणाम संपादन

के जीवनसत्त्वाच्या कमतरतेमुळे रक्त गोठण्याची प्रक्रिया सुरळीत होत नाही. जखम झाल्यास तिच्यातून होणारा रक्तस्राव चालूच राहतो.

हे ही पहा संपादन

  1. अ-जीवनसत्त्व
  2. ब-जीवनसत्त्व
  3. क-जीवनसत्त्व
  4. ड-जीवनसत्त्व
  5. ई-जीवनसत्त्व