केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान

राजस्थान मधील भरतपूर येथे असलेले राष्ट्रीय उद्यान.

केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान हे राजस्थान मधील भरतपूर येथे आहे. या राष्ट्रीय उद्यानाचे वैशिष्ट्य म्हणजे येथे हिवाळ्यात येणारे स्थलांतरित पक्षी. भारतातील एकूण सर्वच मुख्य स्थलांतरित पक्षी येथे दिसून येतात.

संदर्भ आणि नोंदीसंपादन करा

बाह्य दुवेसंपादन करा