कॅनडाचा ध्वज लाल रंगाचा असून त्याच्या मधोमध पांढऱ्या रंगाचा एक चौरस आहे. ह्या चौरसामध्ये लाल रंगाचे एक मेपल वृक्षाचे पान आहे.

कॅनडाचा ध्वज
कॅनडाचा ध्वज
नाव द मेपल लीफ
वापर राष्ट्रीय ध्वज
आकार १:२
स्वीकार फेब्रुवारी १५, १९६५


कॅनडाचे ऐतिहासिक ध्वजसंपादन करा

टीपासंपादन करा