कीलॉंग भारताच्या हिमाचल प्रदेश राज्यातील एक शहर आहे. कीलॉंग समुद्रसपाटीपासून ३,०८० मी (१०,१०० फूट) उंचीवर असून येथील लोकसंख्या अंदाजे १,१५० आहे.

हे शहर लाहौल आणि स्पिति जिल्ह्याचे प्रशासकीय केंद्र आहे.