किपचॅक

निःसंदिग्धीकरण पाने

किपचॅक काळा समुद्रकॅस्पियन समुद्र तीरावरील एक प्राचीन प्रदेश आहे. हा प्रदेश आधुनिक रशियायुक्रेनचा भाग आहे. १२ व्या शतकात येथे भटक्या जमातींचे वास्तव्य असून पशुपालन हे त्यांच्या उदरनिर्वाहाचे प्रमुख साधन होते.