कार्यशाळा म्हणजे एखाद्या गोष्टीची लोकांना माहिती मिळावी म्हणून राबविण्यात आलेला उपक्रम . ही कार्यशाळा सरकार आपल्या देशात राबवते. तसेच सामाजिक काम करणारे लोक ही कार्यशाळा राबवितात.