९० अंशाच्या कोनाला भूमिती अथवा त्रिकोणमितीमध्ये काटकोन असे म्हणतात. वर्तुळाभोवतीचे एक चतुर्थांश वळण काटकोनाच्या मापाच्या समान असते. ज्याच्या दुप्पट कोन हा १८०° अथवा अर्ध्या वळणाच्या समान आहे असा कोन म्हणजे काटकोन होय अशी काटकोनाची व्याख्या करता येते.[१].

काटकोन खालील एककांमध्ये मोजता येतो.

हे पहा संपादन

संदर्भ संपादन

  1. ^ Lindahl, G. (1987). Euklides Geometri. Stockholm, Natur och kultur: ISBN 91-27-72185-X