कलर्स मराठी महाएपिसोड

एक तासांचे विशेष भाग १

संपादन
तुझ्या रूपाचं चांदणं राजा राणीची गं जोडी योगयोगेश्वर जय शंकर बाळूमामाच्या नावानं चांगभलं जय जय स्वामी समर्थ जीव माझा गुंतला सुंदरा मनामध्ये भरली भाग्य दिले तू मला आई मायेचं कवच लेक माझी दुर्गा
२० मार्च २०२२ दुपारी १२ आणि संध्या. ७ दुपारी १ आणि रात्री ८ दुपारी २ आणि रात्री ९
३ एप्रिल २०२२ दुपारी १२ आणि संध्या. ७ दुपारी १ आणि रात्री ८ दुपारी २ आणि रात्री ९
१० एप्रिल २०२२ दुपारी १२ आणि संध्या. ७ दुपारी १ आणि रात्री ८ दुपारी २ आणि रात्री ९
१७ एप्रिल २०२२ दुपारी १२ आणि संध्या. ७ दुपारी १ आणि रात्री ८ दुपारी २ आणि रात्री ९
१ मे २०२२ दुपारी १२ आणि संध्या. ७ दुपारी १ आणि रात्री ८ दुपारी २ आणि रात्री ९
८ मे २०२२ दुपारी १२ आणि संध्या. ७ दुपारी १ आणि रात्री ८ दुपारी २ आणि रात्री ९
१५ मे २०२२ दुपारी १ आणि रात्री ८ दुपारी २ आणि रात्री ९ दुपारी ३ आणि रात्री १०
२२ मे २०२२ दुपारी १२ आणि संध्या. ७ दुपारी १ आणि रात्री ८ दुपारी २ आणि रात्री ९
३१ जुलै २०२२ दुपारी १२ आणि संध्या. ७.३० दुपारी १ आणि रात्री ८.३०
७ ऑगस्ट २०२२ दुपारी १२ आणि संध्या. ७.३० दुपारी १ आणि रात्री ८.३०
१४ ऑगस्ट २०२२ दुपारी १२ आणि संध्या. ७.३० दुपारी १ आणि रात्री ८.३०
२१ ऑगस्ट २०२२ दुपारी १२ आणि संध्या. ७.३० दुपारी १ आणि रात्री ८.३०
२८ ऑगस्ट २०२२ दुपारी १२ आणि संध्या. ७.३० दुपारी १ आणि रात्री ८.३०
११ सप्टेंबर २०२२ दुपारी १२ आणि संध्या. ७.३० दुपारी १ आणि रात्री ८.३०
१८ सप्टेंबर २०२२ दुपारी १२ आणि संध्या. ७.३० दुपारी १ आणि रात्री ८.३०
९ ऑक्टोबर २०२२ दुपारी १२ आणि संध्या. ७.३० दुपारी १ आणि रात्री ८.३०
१६ ऑक्टोबर २०२२ दुपारी १२ आणि संध्या. ७.३० दुपारी १ आणि रात्री ८.३०
२३ ऑक्टोबर २०२२ दुपारी १२ आणि संध्या. ७.३० दुपारी १ आणि रात्री ८.३०
३० ऑक्टोबर २०२२ दुपारी १२ आणि संध्या. ७.३० दुपारी १ आणि रात्री ८.३०
६ नोव्हेंबर २०२२ दुपारी १२ आणि संध्या. ७.३० दुपारी १ आणि रात्री ८.३०
१३ नोव्हेंबर २०२२ दुपारी १२ आणि संध्या. ७.३० दुपारी १ आणि रात्री ८.३०
२० नोव्हेंबर २०२२ दुपारी १२ आणि संध्या. ७.३० दुपारी १ आणि रात्री ८.३०

एक तासांचे विशेष भाग २

संपादन
शेतकरीच नवरा हवा योगयोगेश्वर जय शंकर सिंधुताई माझी माई बाळूमामाच्या नावानं चांगभलं जय जय स्वामी समर्थ जीव माझा गुंतला काव्यांजली - सखी सावली सुंदरा मनामध्ये भरली रमा राघव भाग्य दिले तू मला पिरतीचा वणवा उरी पेटला
२७ नोव्हेंबर २०२२ दुपारी १२ आणि संध्या. ७.३० दुपारी १ आणि रात्री ८.३०
४ डिसेंबर २०२२ दुपारी १२ आणि संध्या. ७.३० दुपारी १ आणि रात्री ८.३०
११ डिसेंबर २०२२ दुपारी १२ आणि संध्या. ७.३० दुपारी १ आणि रात्री ८.३०
१८ डिसेंबर २०२२ दुपारी १२ आणि संध्या. ७.३० दुपारी १ आणि रात्री ८.३०
२५ डिसेंबर २०२२ दुपारी १२ आणि संध्या. ७.३० दुपारी १ आणि रात्री ८.३०
१ जानेवारी २०२३ दुपारी १२ आणि संध्या. ७.३० दुपारी १ आणि रात्री ८.३०
१५ जानेवारी २०२३ दुपारी १२ आणि संध्या. ७ दुपारी १ आणि रात्री ८
२२ जानेवारी २०२३ दुपारी १२ आणि संध्या. ७ दुपारी १ आणि रात्री ८
२९ जानेवारी २०२३ दुपारी १२ आणि संध्या. ७ दुपारी १ आणि रात्री ८
५ फेब्रुवारी २०२३ दुपारी १२ आणि संध्या. ७ दुपारी १ आणि रात्री ८
१२ फेब्रुवारी २०२३ दुपारी १२ आणि संध्या. ७ दुपारी १ आणि रात्री ८
१९ फेब्रुवारी २०२३ दुपारी १२ आणि रात्री ९
५ मार्च २०२३ दुपारी १२ आणि संध्या. ७ दुपारी १ आणि रात्री ८
१२ मार्च २०२३ दुपारी १२ आणि संध्या. ७ दुपारी १ आणि रात्री ८ दुपारी २ आणि रात्री ९
१९ मार्च २०२३ दुपारी १२ आणि संध्या. ७ दुपारी १ आणि रात्री ८ दुपारी २ आणि रात्री ९
२ एप्रिल २०२३ दुपारी १२ आणि संध्या. ७ दुपारी १ आणि रात्री ८ दुपारी २ आणि रात्री ९
९ एप्रिल २०२३ दुपारी १२ आणि संध्या. ७ दुपारी १ आणि रात्री ८ दुपारी २ आणि रात्री ९
१६ एप्रिल २०२३ दुपारी १२ आणि संध्या. ७ दुपारी १ आणि रात्री ८ दुपारी २ आणि रात्री ९
२३ एप्रिल २०२३ दुपारी १२ आणि संध्या. ७ दुपारी १ आणि रात्री ८ दुपारी २ आणि रात्री ९
३० एप्रिल २०२३ दुपारी १२ आणि संध्या. ७ दुपारी १ आणि रात्री ८ दुपारी २ आणि रात्री ९
७ मे २०२३ दुपारी १२ आणि संध्या. ७ दुपारी १ आणि रात्री ८ दुपारी २ आणि रात्री ९
१४ मे २०२३ दुपारी १२ आणि संध्या. ७ दुपारी १ आणि रात्री ८ दुपारी २ आणि रात्री ९
२१ मे २०२३ दुपारी १२ आणि संध्या. ७ दुपारी १ आणि रात्री ८ दुपारी २ आणि रात्री ९
२८ मे २०२३ दुपारी १२ आणि संध्या. ७ दुपारी १ आणि रात्री ८ दुपारी २ आणि रात्री ९
३ सप्टेंबर २०२३ दुपारी १२ आणि संध्या. ७ दुपारी १ आणि रात्री ८
१० सप्टेंबर २०२३ दुपारी १२ आणि संध्या. ७ दुपारी १ आणि रात्री ८
१७ सप्टेंबर २०२३ दुपारी १ आणि रात्री ८
२४ सप्टेंबर २०२३ दुपारी १२ आणि संध्या. ७
१ ऑक्टोबर २०२३ दुपारी १२ आणि संध्या. ७
१२ नोव्हेंबर २०२३ दुपारी १२ आणि संध्या. ७ दुपारी १ आणि रात्री ८
१९ नोव्हेंबर २०२३ दुपारी १२ आणि संध्या. ७ दुपारी १ आणि रात्री ८
२६ नोव्हेंबर २०२३ दुपारी १२ आणि संध्या. ७ दुपारी १ आणि रात्री ८
३ डिसेंबर २०२३ दुपारी १२ आणि संध्या. ७ दुपारी १ आणि रात्री ८
१७ डिसेंबर २०२३ दुपारी १२ आणि संध्या. ७ दुपारी १ आणि रात्री ८
२४ डिसेंबर २०२३ दुपारी १२ आणि संध्या. ७ दुपारी १ आणि रात्री ८
७ जानेवारी २०२४ दुपारी १२ आणि संध्या. ७ दुपारी १ आणि रात्री ८
१४ जानेवारी २०२४ दुपारी १२ आणि संध्या. ७ दुपारी १ आणि रात्री ८
२१ जानेवारी २०२४ दुपारी १२ आणि संध्या. ७ दुपारी १ आणि रात्री ८
२८ जानेवारी २०२४ दुपारी १२ आणि संध्या. ७ दुपारी १ आणि रात्री ८
४ फेब्रुवारी २०२४ दुपारी १२ आणि संध्या. ७ दुपारी १ आणि रात्री ८
११ फेब्रुवारी २०२४ दुपारी १२ आणि संध्या. ७ दुपारी १ आणि रात्री ८
२५ फेब्रुवारी २०२४ दुपारी १२ आणि संध्या. ७ दुपारी १ आणि रात्री ८
३ मार्च २०२४ दुपारी १२ आणि संध्या. ७ दुपारी १ आणि रात्री ८
१० मार्च २०२४ दुपारी १२ आणि संध्या. ७ दुपारी १ आणि रात्री ८
१७ मार्च २०२४ दुपारी १२ आणि संध्या. ७ दुपारी १ आणि रात्री ८
२४ मार्च २०२४ दुपारी १२ आणि संध्या. ७ दुपारी १ आणि रात्री ८
२१ जुलै २०२४ दुपारी १२ आणि संध्या. ७ दुपारी १ आणि रात्री ८

दोन तासांचे विशेष भाग

संपादन
सिंधुताई माझी माई बाळूमामाच्या नावानं चांगभलं काव्यांजली - सखी सावली भाग्य दिले तू मला
३१ मार्च २०१९ संध्या. ७
२६ फेब्रुवारी २०२३ दुपारी १ आणि संध्या. ७
५ नोव्हेंबर २०२३ दुपारी १२ आणि संध्या. ७
१० डिसेंबर २०२३ दुपारी १२ आणि संध्या. ७
१८ फेब्रुवारी २०२४ दुपारी १ आणि संध्या. ७