कर्क राष्ट्रकूट दुसरा

(972-991 CE) त्याचे काका कोटिग्गा अमोघवर्ष यांच्यानंतर राष्ट्रकूट सिंहासनावर बसले. या वेळेपर्यंत एकेकाळचे महान राष्ट्रकूट साम्राज्य क्षीण होत होते आणि परमारा राजा सियाका II याने मन्याखेताच्या पूर्वी केलेल्या लुटीमुळे निर्माण झालेल्या कमकुवतपणामुळे राष्ट्रकूट अधिक काळ टिकू शकले नाहीत. या गोंधळाच्या काळात, चालुक्य तैलपा II ने स्वातंत्र्य घोषित केले आणि राष्ट्रकूटची राजधानी मान्याखेता काबीज करून कर्का II ला ठार मारले.