करवत (इंग्लिश: Saw, सॉ ;) हे एक हत्यार आहे. ही एक प्रकारची दातेरी सुरी असते. या द्वारे लाकूड किंवा इतर पदार्थ कापता येतात.

लाकूड कापण्याची सामान्य करवत

प्रकारसंपादन करा

वेगवेगळ्या कारणांसाठी निरनिराळ्या आकारांच्या करवती वापरल्या जातात.

  • लाकूड कापण्याची करवत
  • लोखंड कापण्याची करवत
  • बर्फ कापण्याची करवत
  • मांस कापण्याची करवत

तसेच घरगुती करवतीं सोबत औद्योगिक करवतीही असतात. जसे की मोठ्या प्रमाणात लाकूड कापण्यासाठी गोलाकार पट्टीसारखी करवत एका मोटरवर सतत फिरत असते. त्याद्वारे कापणी सहज होते. लोखंड किंवा पोलाद कापण्यासाठी सतत एकाच भागावर चालत राहील अशा यांत्रिक करवती असतात. त्यासाठी करवतीच्या दातांची रचनाही वेगळ्याप्रकारे केलेली असते.

हे सुद्धा करवतींचे प्रकार मानता येतील.

झीजसंपादन करा

करवतीच्या दातांची झीज होऊ नये यासाठी कठिण पदार्थांचे लेपन यांत्रिक करवतीवर केलेले असते.

हेही पहासंपादन करा

बाह्य दुवेसंपादन करा

विकिमीडिया कॉमन्सवर संबंधित संचिका आहेत