सुरी किंवा चाकू हे स्वयंपाकघरातील एक उपकरण आहे. ते भाजी आणि इतर पदार्थ चिरायला वापरतात. त्याला एका बाजूने धार असते. एका हाताच्या मुठीने ते पकडले जाते.

पाकसाधने - सुरी

स्वरूपसंपादन करा

सुरी ही मुख्यतः स्टील या धातूची असते.व त्याची मुठ प्लास्टिकपासुन बनलेली असते.

वापरसंपादन करा

सुरीचा वापर सर्वसाधारणपणे वापर भाजी, फळे आणि इतर पदार्थ चिरायला वापरतात.