करजण

गुजरातमधील शहर , भारत

करजण हे भारताच्या गुजरात राज्यातील एक शहर आहे.