(जत्रोफा) या झाडाच्या अखाद्य तेलबियांपासून बायोडिझेल मिळवले जाते.

रचना संपादन करा

उत्पादन संपादन करा

शेतकरी अर्थ व्यवस्था संपादन करा

अधिक वाचन संपादन करा

हे सुद्धा पहा संपादन करा

बाह्य दुवे संपादन करा