ओकांपन्स अथवा ओकांपा हे स्टार ट्रेक कथानाकातील एक काल्पनिक प्रजाती आहे. जीन रॉडेनबेरी यांनी १९६० मध्ये स्टार ट्रेक या नावाने, एका काल्पनिक ब्रह्मांडाची रचना केली व स्टार ट्रेक कथानक बनवले.

ओकांपन्स

ओकांपन्स प्रजातीची केस.
मूळ ग्रह ओकांपा
सदस्यत्व माहिती नाही
आकाशगंगेमधील ठिकाण डेल्टा क्वाड्रंट

हे सुद्धा बघासंपादन करा

  1. स्टार ट्रेक
  2. स्टार ट्रेक कथानकातील प्रजाती

संदर्भसंपादन करा


बाह्य दुवेसंपादन करा

  1. ओकांपन्स प्रजाती - मेमोरी-आल्फा वेबसाईटवर
  2. ओकांपन्स प्रजाती - स्टार ट्रेक वेबसाईटवर