ऑस्ट्रियाचा ध्वज लाल, पांढरा व लाल ह्या रंगांच्या आडव्या पट्ट्यांपासून बनला आहे.

ऑस्ट्रियाचा ध्वज
ऑस्ट्रियाचा ध्वज
नाव ऑस्ट्रियाचा ध्वज
वापर राष्ट्रीय ध्वज
आकार १३:१५
स्वीकार जानेवारी २३, १८३१


रंगसंपादन करा

ऐतिहासिक ध्वजसंपादन करा

Flag Date Use
  - 1918 Flag of the House of Habsburg (also the flag of the Habsburg Empire before the 1867 Compromise)
  1786-1915 Naval Ensign (1786-1915), Merchant Ensign (1786-1869)
  1869-1918 Merchant Ensign (1869-1918)
1915-1918 Naval Ensign (1915-1918)
  1815-
Late 19th Century
Standard of the Emperor
  Late 19th Century-
1915
Standard of the Emperor
  1915-1918 Standard of the Emperor
  1938-1945 Flag of नाझी जर्मनी (flown in Austria after Anschluss)

टीपासंपादन करा