एरंडगाव हे बीड जिल्ह्यातील गेवराई तालुक्यातील गाव आहे.

  ?एरंडगाव

महाराष्ट्र • भारत
—  गाव  —
प्रमाणवेळ भाप्रवे (यूटीसी+५:३०)
जवळचे शहर गेवराई
जिल्हा बीड
तालुका/के गेवराई
भाषा मराठी
ग्रामपंचायत एरंडगाव
कोड
पिन कोड
दूरध्वनी
आरटीओ कोड

• 431127
• +०२४४७
• MH23

लोकसंख्या संपादन

या गावाची इ.स. २०११च्या जनगणनेनुसार १०५ कुटुंब असून लोकसंख्या ८३७ आहे. पैकी पुरूष लोकसंख्या ४९४ तर स्त्रीयांची संख्या ४४३ इतकी आहे. वयोगट ० ते ६ मधील बालकांची संख्या ८३ असून ते एकूण लोकसंख्येच्या १० % आहे. अनुसूचित जातीची लोकसंख्या ६८ (८%) असून त्यात ४० पुरूष व २८ स्त्रिया आहेत तर अनुसूचित जमातीचे ४२ लोक (५%) असून त्यात २६ पुरूष व १६ स्त्रिया आहेत.[१]

घटक एकूण पुरुष स्त्री
कुटुंब
लोकसंख्या
मुले (० ते ६ )
अनु. जाती
अनु. जमाती
साक्षरता % % %
एकूण कामगार

साक्षरता संपादन

 • एकूण साक्षर लोकसंख्या:
 • साक्षर पुरुष लोकसंख्या:
 • साक्षर स्त्री लोकसंख्या:

ग्रामसंसद संपादन

इ.स.१९६२ साली ग्रामपंचायतची स्थापना झाली.

शैक्षणिक सुविधा संपादन

जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा,एरंडगाव ही शाळा आहे.येथे १ ली ते ५ वी.पर्यंत शाळा आहे.

आरोग्य केंद्र संपादन

 • प्राथमिक आरोग्य केंद्र — निपाणी जवळका
 • प्राथमिक आरोग्य उपकेंद्र — आहेर वाहेगाव
 • पशुवैद्यकिय दवाखाना — पाचेगाव
 • अंगणवाडी — एरंडगाव

पिण्याचे पाणी संपादन

 1. सार्वजनिक विहिरी — २
 2. खाजगी विहिरी — ३०
 3. बोअर वेल — ३०
 4. हातपंप — ४
 5. पाण्याची टाकी — २
 6. नळ योजना — २
 7. स्टॅंडपोस्ट —
 8. नळ कनेक्शन — १००
 9. वाटर फिल्टर — १

नद्या संपादन

एरंडगाव हे सिंधफना नदी काठावर वसलेले आहे.तसेच या गावाजवळ सिंदफना नदी व बिंदुसरा नदीचा संगम आहे.

स्वच्छता संपादन

गावामध्ये स्वच्छता असते.

संपर्क व दळणवळण संपादन

या गावातून पाचेगाव ,एरंडगाव, हिरपुर मार्गे बेडला रस्ता येतो.तसेच एरंडगाव ,पाचेगाव,निपाणी जवळका मार्गे गेवराई ला जातो.

बाजार संपादन

या गावातील लोक पाचेगाव व हिरापुर येथे आठवडी बाजार करतात.

लोकजीवन संपादन

या गावातील बहुतांश लोक शेती करतात.या गावातील अर्थचक्र शेतीवर अवलंबून आहे.

धार्मिक स्थळे संपादन

या गावात हनुमान मंदिर आहे.

आरोग्य संपादन

प्राथमिक उपचार घेण्यासाठी पाचेगाव येथे जावे लागते.

वीज संपादन

थ्री फेज व सिंगल फेज वीज उपलब्ध असते.

उत्पादन संपादन

या गावात ऊस व कापूस मोठ्या प्रमाणात उत्पन्न होते.

संदर्भ संपादन

हे ही पहा संपादन