एम्मा गोल्डमन (जून २७,१८६९ - मे १४,१९४०) या एक राजकीय अराजकतावादी (anarchist)[मराठी शब्द सुचवा] होत्या.

एम्मा गोल्डमन, सर्का १९१०