एदुआर्द-ऑन्री आव्रिल

फ्रेंच कलाकार

एदुआर्द-ऑन्री आव्रिल (मे २१, १८४३ - १९२८) हा फ्रेंच चित्रकार व व्यावसायिक सजावटकार होता. हा पॉल आव्रिल टोपणनावाखाली शृंगारचित्रे काढत असे.