एक्झॅमीटर हे एसआय पद्धतीतील लांबीचे एकक आहे.

१ एक्झॅमीटर = १०१८ मी