हा मराठी भाषेतील एक वर्ण आहे. ऊ हा 'दीर्घ स्वर' आहे.

हे सुद्धा पहा संपादन

साचा:मराठी भाषेतील वर्णमाला