उमरोळी महाराष्ट्राच्या पालघर जिल्ह्यातील एक गाव आहे व पश्चिम रेल्वेवरील एक रेल्वे स्थानक आहे. येथे फक्त मंदगतीच्या लोकल,मेमु,शटल गाड्या थांबतात.तसेच चर्चगेट-डहाणु रोड पश्चिम रेल्वे वरील पालघर स्थानकांच्या पुढील उपनगरीय रेल्वे स्थानक आहे. या स्थानकांच्या निमिंतीमुळे परिसरातील दापोली,कोळगांव,उमरोळी,पंचाळी,आगवन,बिरवाडी,पडघे इ.अनेक गांवाना मुंबईला जाणे-येणे सोईस्कर झाले.

  ?उमरोळी

महाराष्ट्र • भारत
—  गाव  —
प्रमाणवेळ भाप्रवे (यूटीसी+५:३०)
क्षेत्रफळ
उंची

• १३ मी
जिल्हा पालघर
कोड
पिन कोड
दूरध्वनी
आरटीओ कोड

• ४०१४०४
• +०२५२५
• महा ४८

उमरोळी हे रेल्वे प्रशासन आणि ग्रामविकास यांच्या श्रमदानातून बनलेले आहे.[ संदर्भ हवा ]


संदर्भ

संपादन

२. http://tourism.gov.in/india-tourism-development-corporation-itdc