उत्कलन बिंदू

तापमानाचा स्तर

एखाद्या घन पदार्थाचा [१]उत्कलन बिंदू ज्या तापमानास द्रवाचे वाफेमध्ये रूपांतर होते त्या तापमानाला उत्कलन बिंदू म्हणतात. संपृक्तता तापमान म्हणजे उत्कलन बिंदू. संपृक्तता तापमान म्हणजे ज्या तापमानावर द्रव पदार्थ त्याच्या वाफ टप्प्यात उकळतो. द्रव थर्मल उर्जेने भरल्यावरही म्हटले जाऊ शकते. थर्मल एनर्जीच्या कोणत्याही जोडणीचा परिणाम फेज संक्रमणास होतो.प्रमाणित वातावरणीय दाब आणि कमी तापमानात उत्कलन उद्भवू शकत नाहीत आणि उष्णता हस्तांतरण दर नेहमीच्या सिंगल-फेज यंत्रणेद्वारे नियंत्रित केला जातो. पृष्ठभागाचे तापमान वाढत असताना, स्थानिक उत्कलन उद्भवते, आणि वाफेचे फुगे (bubbles) न्यूक्लीएट होतात, आसपासच्या थंड द्रव मध्ये वाढतात आणि मिसळतात. हे सब-कूल्ड न्यूक्लीएट उकळणे आहे, आणि ही एक अत्यंत कार्यक्षम उष्णता हस्तांतरण यंत्रणा आहे. उच्च बबल उत्पादन दरात, फुगे (bubbles) हस्तक्षेप करण्यास सुरुवात करतात आणि पृष्ठभागाच्या तपमानासह उष्णतेचा प्रवाह जास्त वेगाने वाढत नाही.

  1. ^ "Heat transfer". Wikipedia (इंग्रजी भाषेत). 2020-01-08.