हा मराठी भाषेतील एक वर्ण आहे. ई हा 'दीर्घ स्वर' आहे.

हे सुद्धा पहासंपादन करा

साचा:मराठी भाषेतील वर्णमाला