इ.स. ८०९

इसवी सनाच्या पहिल्या सहस्रकातील एक वर्ष
सहस्रके: इ.स.चे १ ले सहस्रक
शतके: ८ वे शतक - ९ वे शतक - १० वे शतक
दशके: ७८० चे - ७९० चे - ८०० चे - ८१० चे - ८२० चे
वर्षे: ८०६ - ८०७ - ८०८ - ८०९ - ८१० - ८११ - ८१२
वर्ग: जन्म - मृत्यू - खेळ - निर्मिती - समाप्ती

महत्त्वाच्या घटना आणि घडामोडीसंपादन करा

जन्मसंपादन करा

मृत्यूसंपादन करा

शोधसंपादन करा

निर्मितीसंपादन करा

समाप्तीसंपादन करा

संदर्भ आणि नोंदीसंपादन करा

  1. ^ The Cambridge Shorter History of India, p. 143
  2. ^ Dynastic History of Magadha by George E. Somers, p. 179