इ.स. ६९३

इसवी सनाच्या पहिल्या सहस्रकातील एक वर्ष
सहस्रके: इ.स.चे १ ले सहस्रक
शतके: ६ वे शतक - ७ वे शतक - ८ वे शतक
दशके: ६७० चे - ६८० चे - ६९० चे - ७०० चे - ७१० चे
वर्षे: ६९० - ६९१ - ६९२ - ६९३ - ६९४ - ६९५ - ६९६
वर्ग: जन्म - मृत्यू - खेळ - निर्मिती - समाप्ती

महत्त्वाच्या घटना आणि घडामोडी

संपादन

मृत्यू

संपादन

निर्मिती

संपादन

समाप्ती

संपादन